• CÔNG TY TNHH MTV TM DV TRẦN HÙNG

 • Đường DC2A, Khu Công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; STK:5501201000907; Tại: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh:Thành phố Thủ Dầu Một

 • Hotline: 0938129899 - 0907 207 888

Sản phẩm hot
VP-281TVI

VP-281TVI

Liên hệ
VP-182AHDM

VP-182AHDM

Liên hệ
VP-291AHDM

VP-291AHDM

Liên hệ
VP-292AHDM

VP-292AHDM

Liên hệ
VP-293AHDH

VP-293AHDH

Liên hệ
VP-463AHD

VP-463AHD

Liên hệ
VP-860AHDL

VP-860AHDL

Liên hệ
VP-860AHDM

VP-860AHDM

Liên hệ
VP-863AHD

VP-863AHD

Liên hệ
VPH-863AHD

VPH-863AHD

Liên hệ
VP-8160AHDM

VP-8160AHDM

Liên hệ
VPS-1663AHD

VPS-1663AHD

Liên hệ
VP-1663AHD

VP-1663AHD

Liên hệ
VP-153AHDM

VP-153AHDM

Liên hệ
VP-132AHDM

VP-132AHDM

Liên hệ
VP-124AHDH

VP-124AHDH

Liên hệ
VP-122AHDM

VP-122AHDM

Liên hệ
SP-305

SP-305

Liên hệ
VP-309TVI

VP-309TVI

Liên hệ
VP-253

VP-253

Liên hệ
VP-252W

VP-252W

Liên hệ
VP-251W

VP-251W

Liên hệ
VP-311AHDH

VP-311AHDH

Liên hệ
VP-302AHDM

VP-302AHDM

Liên hệ
VP-301AHDM

VP-301AHDM

Liên hệ
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 6
Hôm nay: 25
Hôm qua: 53
Tất cả: 89952
Trọn bộ 8 kênh camera

Trọn bộ 8 kênh camera

Liên hệ
VPH-863TVI

VPH-863TVI

Liên hệ
VPH-1663TVI

VPH-1663TVI

17500000
VPH- 16463TVI

VPH- 16463TVI

Liên hệ
VP-863TVI

VP-863TVI

Liên hệ
VP-463TVI

VP-463TVI

Liên hệ
VP-306TVI

VP-306TVI

Liên hệ
VP-301TVI

VP-301TVI

Liên hệ
VP-273TVI

VP-273TVI

Liên hệ
VP-131TVI

VP-131TVI

Liên hệ
VP-121TVI

VP-121TVI

Liên hệ
VP-163TVI

VP-163TVI

Liên hệ
VP-153TVI

VP-153TVI

Liên hệ
VP-161TVI

VP-161TVI

Liên hệ
VP-151TVI

VP-151TVI

Liên hệ
VP-292TVI

VP-292TVI

Liên hệ
VP-291TVI

VP-291TVI

Liên hệ
VP-155TVI

VP-155TVI

Liên hệ
VP-281TVI

VP-281TVI

Liên hệ
VP-115TVI

VP-115TVI

Liên hệ
VP-111TVI

VP-111TVI

Liên hệ
VP-182AHDM

VP-182AHDM

Liên hệ
VP-291AHDM

VP-291AHDM

Liên hệ
VP-292AHDM

VP-292AHDM

Liên hệ
VP-293AHDH

VP-293AHDH

Liên hệ
VP-618AHDH

VP-618AHDH

Liên hệ
VP-634AHDH -

VP-634AHDH -

Liên hệ
VP-460AHDM

VP-460AHDM

Liên hệ
VP-461AHD

VP-461AHD

Liên hệ
VP-463AHD

VP-463AHD

Liên hệ
VP-860AHDL

VP-860AHDL

Liên hệ
VP-860AHDM

VP-860AHDM

Liên hệ
VP-863AHD

VP-863AHD

Liên hệ
VPH-863AHD

VPH-863AHD

Liên hệ
VP-8160AHDM

VP-8160AHDM

Liên hệ
VPS-1663AHD

VPS-1663AHD

Liên hệ
VP-1663AHD

VP-1663AHD

Liên hệ
VP-153AHDM

VP-153AHDM

Liên hệ
VP-132AHDM

VP-132AHDM

Liên hệ
VP-124AHDH

VP-124AHDH

Liên hệ
VP-122AHDM

VP-122AHDM

Liên hệ
VP-223AHDM

VP-223AHDM

Liên hệ
VP-02VD

VP-02VD

Liên hệ
VP-01VD

VP-01VD

Liên hệ
J-303

J-303

66000
J-203A

J-203A

Liên hệ
J-337B

J-337B

Liên hệ
J-103A

J-103A

Liên hệ
J-103B

J-103B

Liên hệ
J-331

J-331

Liên hệ
PSU-06H

PSU-06H

Liên hệ
PSU-05H

PSU-05H

Liên hệ
PSU-04H

PSU-04H

Liên hệ
PSU-03H

PSU-03H

Liên hệ
PSU-02H

PSU-02H

Liên hệ
PSU-01H

PSU-01H

Liên hệ
A-002A|KX- 8435

A-002A|KX- 8435

Liên hệ
A-002B

A-002B

Liên hệ
A-003A

A-003A

Liên hệ
A-004B

A-004B

Liên hệ
A-126-1

A-126-1

Liên hệ
KX-2402

KX-2402

Liên hệ
YGY-243000

YGY-243000

264000
VP-06POE

VP-06POE

Liên hệ
VIR-50

VIR-50

Liên hệ
VIR-100

VIR-100

Liên hệ
VIR-70

VIR-70

Liên hệ
VIR-150

VIR-150

Liên hệ
VIR-110

VIR-110

Liên hệ
VTF-01D

VTF-01D

Liên hệ
VTF-02

VTF-02

Liên hệ
VTF-04

VTF-04

Liên hệ
VTF-08

VTF-08

Liên hệ
VTF-16

VTF-16

Liên hệ
VTM-02

VTM-02

Liên hệ
VTM-04

VTM-04

Liên hệ
VTE-01D

VTE-01D

Liên hệ
VTA-01

VTA-01

Liên hệ
VTS-02

VTS-02

Liên hệ
VTS-03

VTS-03

Liên hệ
VTS-301

VTS-301

Liên hệ
SP-244

SP-244

Liên hệ
SP-204

SP-204

Liên hệ
SP-201

SP-201

550000
VTS-16

VTS-16

Liên hệ
C-102A

C-102A

Liên hệ
VBC-04

VBC-04

Liên hệ
VTA-01ST

VTA-01ST

Liên hệ
VTA-02K

VTA-02K

Liên hệ
VTA-03V

VTA-03V

Liên hệ
VT-305S

VT-305S

Liên hệ
VT-304S

VT-304S

Liên hệ
KK-06

KK-06

Liên hệ
KK-03

KK-03

Liên hệ
KK-02

KK-02

Liên hệ
KK-01

KK-01

Liên hệ
SAD-01

SAD-01

Liên hệ
NKC-485

NKC-485

Liên hệ
SP-302

SP-302

Liên hệ
SP-306

SP-306

Liên hệ
PTS-301

PTS-301

Liên hệ
PTS-302

PTS-302

Liên hệ
PTS-306

PTS-306

Liên hệ
SP-20816

SP-20816

Liên hệ
SP-2048

SP-2048

Liên hệ
VT-TEST

VT-TEST

Liên hệ
SP-309

SP-309

Liên hệ
SP-308

SP-308

Liên hệ
NKB-04

NKB-04

Liên hệ
SP-305

SP-305

Liên hệ
SP-307

SP-307

Liên hệ
NKB-02

NKB-02

Liên hệ
VP-1632AHD

VP-1632AHD

Liên hệ
SMT-2232/EX

SMT-2232/EX

Liên hệ
SMT-1922 |  SMT-1934/EX

SMT-1922 | SMT-1934/EX

Liên hệ
SMT-3223 | SMT-3230/EX

SMT-3223 | SMT-3230/EX

Liên hệ
SMT-1912 |  SMT-1914/EX

SMT-1912 | SMT-1914/EX

Liên hệ
SMT-4023 | SMT-4030/EX

SMT-4023 | SMT-4030/EX

Liên hệ
M13VG850IR

M13VG850IR

Liên hệ
M13VG550

M13VG550

Liên hệ
13VG550ASII

13VG550ASII

Liên hệ
M13VG308

M13VG308

Liên hệ
13VG308AS

13VG308AS

Liên hệ
13VG2812ASII

13VG2812ASII

Liên hệ
Vari-Focal Auto Iris Lens 5 - 100mm

Vari-Focal Auto Iris Lens 5 - 100mm

Liên hệ
Vari-Focal Auto Iris Lens 6 - 60mm

Vari-Focal Auto Iris Lens 6 - 60mm

Liên hệ
Vari-Focal Auto Iris Lens 6 - 15mm

Vari-Focal Auto Iris Lens 6 - 15mm

Liên hệ
Pixel Manual Lens 2.1mm

Pixel Manual Lens 2.1mm

Liên hệ
Vari-Focal Auto Iris Lens 2.8 - 12mm

Vari-Focal Auto Iris Lens 2.8 - 12mm

Liên hệ
Vari-Focal Auto Iris Lens 3.5 - 8mm

Vari-Focal Auto Iris Lens 3.5 - 8mm

Liên hệ
Fixel Manual Lens 4/6/8/12/16mm

Fixel Manual Lens 4/6/8/12/16mm

Liên hệ
VP-281AHDM

VP-281AHDM

Liên hệ
VP-252AHDM

VP-252AHDM

Liên hệ
VP-272AHDM

VP-272AHDM

Liên hệ
VP-201AHDM

VP-201AHDM

Liên hệ
VP-172AHDM

VP-172AHDM

1,700,000
VP-152AHDM

VP-152AHDM

Liên hệ
VP-162AHDM

VP-162AHDM

Liên hệ
VP-151AHDL/M

VP-151AHDL/M

Liên hệ
VP-121AHDL/M

VP-121AHDL/M

Liên hệ
VP-116AHDM

VP-116AHDM

Liên hệ
VP-227AHDH

VP-227AHDH

Liên hệ
VP-112AHDM

VP-112AHDM

Liên hệ
VP-266AHDM

VP-266AHDM

Liên hệ
VP-111AHDL/M

VP-111AHDL/M

Liên hệ
VP-131CVI

VP-131CVI

Liên hệ
VP-100CVI

VP-100CVI

Liên hệ
VP-309TVI

VP-309TVI

Liên hệ
VP-253

VP-253

Liên hệ
VP-252W

VP-252W

Liên hệ
VP-251W

VP-251W

Liên hệ
VP-311AHDH

VP-311AHDH

Liên hệ
VP-302AHDM

VP-302AHDM

Liên hệ
VP-301AHDM

VP-301AHDM

Liên hệ
Sản phẩm bán chạy
VP-281TVI

VP-281TVI

Liên hệ
VP-115TVI

VP-115TVI

Liên hệ
VP-111TVI

VP-111TVI

Liên hệ
VP-182AHDM

VP-182AHDM

Liên hệ
VP-291AHDM

VP-291AHDM

Liên hệ
VP-292AHDM

VP-292AHDM

Liên hệ
VP-293AHDH

VP-293AHDH

Liên hệ
VP-463AHD

VP-463AHD

Liên hệ
VP-860AHDL

VP-860AHDL

Liên hệ
VP-860AHDM

VP-860AHDM

Liên hệ
VP-863AHD

VP-863AHD

Liên hệ
VPH-863AHD

VPH-863AHD

Liên hệ
VP-8160AHDM

VP-8160AHDM

Liên hệ
VPS-1663AHD

VPS-1663AHD

Liên hệ
VP-1663AHD

VP-1663AHD

Liên hệ
VP-153AHDM

VP-153AHDM

Liên hệ
VP-132AHDM

VP-132AHDM

Liên hệ
VP-124AHDH

VP-124AHDH

Liên hệ
VP-122AHDM

VP-122AHDM

Liên hệ
VP-01VD

VP-01VD

Liên hệ
VTS-301

VTS-301

Liên hệ
VBC-04

VBC-04

Liên hệ
VTA-03V

VTA-03V

Liên hệ
SAD-01

SAD-01

Liên hệ
PTS-306

PTS-306

Liên hệ
SP-2048

SP-2048

Liên hệ
SP-305

SP-305

Liên hệ
VP-309TVI

VP-309TVI

Liên hệ
VP-253

VP-253

Liên hệ
VP-252W

VP-252W

Liên hệ
VP-251W

VP-251W

Liên hệ
VP-311AHDH

VP-311AHDH

Liên hệ
VP-302AHDM

VP-302AHDM

Liên hệ
VP-301AHDM

VP-301AHDM

Liên hệ